Vammaisille yhdenvertaiset oikeudet

04.04.2015

Kimmo Viisanen kiinnitti huomiota tärkeään asiaan, vammaisten oikeuksiin (NU 22.2.2015). Vaikka vammaisten ihmisten asema on yhteiskunnassa viime vuosikymmeninä parantunut, edelleen on olemassa esteitä ja eriarvoisuutta. Vammaisten kohdalla ongelmia on olemassa liikkumisessa, asumisessa, palvelujen saannissa, työllistymisessä ja toimeentulossa.

Vammaisille henkilöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin ihmisille. Tästä huolimatta asenteissa on puutteita ja syrjintää esiintyy, mikä ei ole hyväksyttävää. Vammaisten ihmisten koulutustaso on matalampi ja työllistyminen vaikeampaa kuin muulla väestöllä.

Meidän tulee jatkaa pitkäjänteistä työtä, jotta vammaisten aito tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi niin yhteiskunnassa kuin ihmisten asenteissa. Esteetön ja tasa-arvoinen yhteiskunta on meidän kaikkien etu.

Vammaisten kouluttautumista ja työllistymistä on edistettävä ja tässä julkisen sektorin, erityisesti kuntien tulee ottaa enemmän vastuuta. Työ on erinomainen keino parantaa työkykyisen vammaisen ihmisen asemaa. Työ edistää toimeentuloa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Suuri osa vammaisista elää yhteiskunnan perustoimeentulolla, kuten työkyvyttömyys- tai kansaneläkkeellä. He ovat yhteiskunnan pienituloisia ja päivittäinen toimeentulo on äärimmäisen niukkaa.  Toimeentulo-ongelmien ja köyhyyden torjuminen tulee olla seuraavan hallituksen asialistalla korkealla sijalla. Vammaisten henkilöiden osalta tavoitteena tulee lisäksi olla osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen yhteiskunnassamme.

 

Harri Lepolahti

kansanedustajaehdokas (sdp)

27.02.2019Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset
31.01.2019Aloite suosituksesta lasten kotiintuloajaksi
12.12.2018Aloite ylivelkaantumisongelmien ehkäisemiseksi
29.08.2018Aloite maksuttomista opiskeluvälineistä
09.04.2018Nurmijärvellä varaa lisätä hyvinvointia
11.02.2017Esitämme korotusta järjestöavustuksiin
18.01.2017Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi
05.01.2017Uutta työtä sakkojen sijaan
01.05.2016Vappupuhe 2016
20.04.2015Lämmin kiitos äänestäjille

Siirry arkistoon »