Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset

27.02.2019

TYÖTTÖMILLE TUKEA TÄYTTÄÄ AKTIIVIMALLIN VAATIMUKSET

Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa ja aktiivimallin aktiivisuutta kerryttävää valmennusta on mahdollisuus 1.4.2019 lähtien järjestää myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta.

Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voi kerryttää aktiivisuutta.

Vuoden 2019 alusta lähtien myös lyhytaikaisella opiskelulla on voinut kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Työttömyysetuuden määrää ei alenneta, jos työnhakija on opiskellut aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää. Opintojen tulisi antaa ammatillisia valmiuksia. Esimerkiksi kieliopintojen, luku- ja kirjoitustaidon opintojen sekä tietoteknisiä valmiuksia antavien opintojen katsotaan parantavan ammatillisia valmiuksia.

Kelan tilastojen mukaan vuoden 2018 alkupuolella Nurmijärvellä alle puolet (42,7 %) työttömistä on pystynyt täyttämään aktiivimallin vaatimukset. Tämä on merkinnyt työttömyysturvan leikkausta yli puolella työttömistä. Suurimpia syitä aktiivisuusehdon täyttymättömyyteen ovat hankaluus saada työtä sekä aktiivisuutta kerryttävien palvelujen puute.

Esitän, että Nurmijärven kunta selvittää mahdollisuuden järjestää ja tukea aktiivisuusvaatimukset täyttävää toimintaa työttömille. Mahdollisia yhteistyötahoja voisivat esimerkiksi Nurmijärvi opisto, Nurmijärven Klubitalo (Eskot ry) ja julkista tukea saavat rekisteröidyt yhdistykset.


Harri Lepolahti
Kunnanvaltuutettu
27.02.2019Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset
31.01.2019Aloite suosituksesta lasten kotiintuloajaksi
12.12.2018Aloite ylivelkaantumisongelmien ehkäisemiseksi
29.08.2018Aloite maksuttomista opiskeluvälineistä
09.04.2018Nurmijärvellä varaa lisätä hyvinvointia
11.02.2017Esitämme korotusta järjestöavustuksiin
18.01.2017Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi
05.01.2017Uutta työtä sakkojen sijaan
01.05.2016Vappupuhe 2016
20.04.2015Lämmin kiitos äänestäjille

Siirry arkistoon »