Vappupuhe 2016

01.05.2016

Hyvät ystävät, toverit ja vapputapahtuman osallistujat !

Muutama sana Nurmijärven paikallisista asioista.

Olen saanut kunnian toimia Nurmijärven sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtajana tämän vaalikauden.

Vaalikausi on kääntymässä loppusuoralle ja eri puolueissa valmistaudutaan jo ensi kevään kuntavaaleihin, jotka siirrettiin syksystä kevääseen.  Vuoden päästä, kun taas seuravan kerran kokoonnumme tänne vapun viettoon, on kuntavaalit juuri käyty ja silloin tiedämme millaista politiikkaa Nurmijärvellä harjoitetaan seuraavat neljä vuotta.

Nurmijärvellä on vallankahvassa tällä hetkellä porvarienemmistö ja se on selkeästi näkynyt päätöksenteossa.  Viime kevään Eduskuntavaalien jälkeen Suomessakin on ollut oikeistohallitus, jonka säästö-ja leikkauspolitiikka näkyy myös Nurmijärvellä.

Viime syksynä kun laadimme tämän vuoden talousarviota, oikeisto olisi halunnut lähteä kunnan osalta henkilöstövähennyksiin, jopa lomautuksiin ja irtisanomisiin. Budjettikäsittelyssä, demareiden kyseenalaistaessa pakkovähennysten perusteet, järki voitti, eikä raskasta YT-menettelykierrosta kunnassa käyty.

Eikä sille oikein ollut perusteitakaan. Niin kuin epäilimme kunnan talous kääntyi loppuvuodesta huomattavasti paremmaksi kuin oli ennustettu.

Keväällä jouduimme taas taistelemaan porvarihallituksen heikennyksiä vastaan sote-asiakasmaksujen ja varhaiskasvatuksen leikkausten osalta.  Sote-asiakasmaksujen korotukset koskettavat erityisesti eläkeläisiä, sairaita ja pienituloisia. Oikeistopuolueiden enemmistöllä ne kuitenkin päätettiin Nurmijärvellä ottaa käyttöön täysimääräisinä. Monessa muussa kunnassa korotuksista luovuttiin tai niitä kohtuullistettiin.

Päivähoitoleikkaukset tuotiin päätöksentekoon myös täysimääräisinä. Demarit pitivät leikkauksia lasten, perheiden ja kunnan kannalta perusteettomina. Varhaiskasvatuksen laatu kärsii ja lapset jotuvat eriarvoiseen asemaan.  Päivähoidon ryhmäkokojen kasvu saatiin estettyä, mutta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitus ajettiin läpi.

Säästöt leikkaukset ja julkisten palvelujen alasajo näyttäisivät jatkuvan  niin kauan kuin meillä on vallassa porvarienemmistö.

Tämän hetken Nurmijärven ajankohtaisista ja puhuttavista asioista voitaneen mainita turvapaikanhakijat ja oleskeluluvan saaneiden sijoittaminen Nurmijärvelle. Nurmijärvi on osallistunut muutama vuosi sitten tehdyllä päätöksellä 27 kiintiöpakolaisen ottamiseen.  Tänä keväänä valtio on tarjonnut Nurmijärvelle 100 oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan sijoittamista. Kunnanvaltuusto päättikin tällä viikolla, että Nurmijärvi ottaa 73 oleskeluluvan saanutta kantaen näin oman vastuunsa oleskeluluvan saaneiden sijoittamisesta.

SOTE-uudistus on kunnassa jatkuvan seurannan ja valmistelun alla. Keski-Uudellemaalle on valmisteltu kuntien kesken omaa tuotantoaluemallia sen mukaan kuin maan hallituksen linjaukset ovat sitä mahdollistaneet. Koko ajan tulee valtiovallan taholta uutta tietoa, mutta monet kysymykset ovat vielä auki, joten mitään varmaa Nurmijärven sote palveluista, miten, missä ja kuinka laajasti tuotettaan,  ei osaa vielä sanoa. Demarit puolustavat sote-palveluja lähipalveluina ja kansalaisten yhdenvertaista oikeutta palveluihin.

Kuntapalvelujen tuottamiseen liittyy vireillä oleva, keskustelua herättänyt, palveluverkkosuunnitelma. Oikeiston saatua säästötavoitteet läpi, on kunnassa jouduttu miettimään, voidaanko kaikia kouluja ja päiväkoteja säilyttää nykyisessä laajuudessa. Monet päiväkodit ja koulut ovat lopettamisuhan alla, jos suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan laajasti.  Demarit ovat sitä mieltä, että koulu on tärkeä lapsille ja kyläläisille. Toki joudumme miettimään, minkä kokoiset yksiköt ovat niin päivähoidon kuin koulujen osalta tarkoituksen-mukaisia.

Hyvät Kuulija !

Nurmijärvi on Suomen suurin maalaiskunta ja asukasluku on jo reilusti yli 40.000. Kasvu jatkuu ja kunta vetää puoleensa lapsiperheitä pääkaupunkiseudulta. Tarvitaan asuntoja,  päiväkotipaikkoja ja kouluja.  Ikääntyvälle väestölle tarvitaan lisääntyvässä määrin palveluasuntoja ja kotiin tuotavia palveluja. Aktiiviväestö tarvitsee harrastus ja vapaa-ajanpalveluja. Näihin kaikkiin odotuksiin olemme pyrkineet vastaamaan. Uusia asuinalueita on kaavoitettu, jotta pystymme vastaamaan kysyntään. Hyviä tontteja on myynnissä jatkuvan myynnin periaatteella. Demarit pyrkivät vaikuttamaan siihen, että asuntotuotanto on monipuolista ja asuminen kohtuuhintaista. 

Liikennehankkeiden osalta ajankohtaisia ovat Klaukkalan ohikulkutie ja joukkoliikenne-ratkaisu vuoden 2018 jälkeen. Ohikulkutie on kärkihankkeita ja odottaa eduskunnan päätöstä rahoituksesta. Joukkoliikenteen osalta olemme tällä hetkellä ELY-keskuksen kilpailuttaman alueellisen järjestelmän piirissä ja se on voimassa 2018 vuoden loppuun. Jatkosta päätettäessä, vaihtoehdoksi nousee myös HSL-järjestelmään liittyminen. Demarit toivovat kuntalaisilta palautetta joukkoliikenteen toimivuudesta ja kehittämiskohteista.

Tämän vuoden aikana meidän on kunnassa tehtävä päätökset myös tulevaisuuden johtamis- ja luottamushenkilöjärjestelmästä. Kuntalain muutokset ja johtamisjärjestelmän arvioiminen merkitsevät sitä, että teemme vielä tämän vuoden aikana päätökset mm. toimialajaosta, lautakunnista ja valtuuston koosta. SOTE-asioiden siirtyminen aikanaan pois kunnan vastuulta merkitsee sitä, että suuri osa kunnan rahoista ja henkilöstöstä siirtyy pois sen päätäntävallan piiristä. Myös tällä on vääjäämättä vaikutusta siihen, millainen johtamis-organisaatio kunnassa tarvitaan tulevaisuudessa.

Arvoisa Yleisö !

Nurmijärvi on hyvä paikka asua ja elää. Hyvällä mielin voimme suositella kotikuntaamme  tänne muuttoa harkitseville.  Millä tavalla kuntaa ja palvelutarjontaa jatkossa kehitetään, on paljon kiinni meidän päättäjistä. Seuraavan vuoden aikana teillä on mahdollisuus vaikuttaa.  Demarit tarjoavat  kiinnostuneille  mahdollisuuden lähteä vaaleihin ehdokkaaksi ja vaikut-tamaan Nurmijärven kunnan tulevaisuuteen.

Kuntamme kehittyy kovaa vauhtia, halusimme tai emme. Yhdessä voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kuljemme.

Oikein Hyvää Vappua kaikille !  Klara Vappen !

27.02.2019Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset
31.01.2019Aloite suosituksesta lasten kotiintuloajaksi
12.12.2018Aloite ylivelkaantumisongelmien ehkäisemiseksi
29.08.2018Aloite maksuttomista opiskeluvälineistä
09.04.2018Nurmijärvellä varaa lisätä hyvinvointia
11.02.2017Esitämme korotusta järjestöavustuksiin
18.01.2017Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi
05.01.2017Uutta työtä sakkojen sijaan
01.05.2016Vappupuhe 2016
20.04.2015Lämmin kiitos äänestäjille

Siirry arkistoon »