Esitämme korotusta järjestöavustuksiin

11.02.2017

Kolmannen sektorin avustusmäärärahojen tarkistaminen vuoden 2018 talousarvioon  

Kolmannen sektorin merkitys kuntalaisille tuotettujen palvelujen täydentäjä nä ja kunnan yhteistyökumppanina on merkittävä. Järjestöt, yhdistykset, seurat ja muut kolmannen sektorin toimijat edistävät monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia, arjen hallintaa, sosiaalista elämää ja työssä selviytymistä. Kunta odottaa nykyisin järjestöiltä entistä aktiivisempaa roolia palvelujen järjestäjänä. Jär-jestöjen toiminta tuottaa lisäarvoa kunnan imagolle ja elinvoimaisuudelle.

Moni kuntalaisten hyvinvointia lisäävä toiminta pyörii osittain tai kokonaan vapaaehtoisvoimin. Kunnan myöntämillä toiminta-avustuksilla on usein ratkaiseva rooli järjestöjen ja seurojen toiminnan turvaajana.

Järjestöjen, urheiluseurojen ja pienten yhdistysten avustukset ovat jääneet jälkeen hintojen ja ustannusten noustessa. Kunnan perimät tilavuokrat ovat nousseet, mikä on entisestään heikentänyt järjestöjen mahdollisuuksia harjoittaa toimintaansa.

Esitämme, että vuoden 2018 talousarviota laadittaessa kiinnitetään huomiota järjestöjen, urheiluseurojen ja yhdistyksien avustuksiin korottamalla niitä. Kunnan talousarvioon varataan riittävät määrärahat kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi ja uusien kuntalaisia palvelevien toimintojen aloittamiseksi.

Nurmijärvellä 24.01.2017

Sd-valtuustoryhmä                  Vas-valtuustoryhmä

27.02.2019Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset
31.01.2019Aloite suosituksesta lasten kotiintuloajaksi
12.12.2018Aloite ylivelkaantumisongelmien ehkäisemiseksi
29.08.2018Aloite maksuttomista opiskeluvälineistä
09.04.2018Nurmijärvellä varaa lisätä hyvinvointia
11.02.2017Esitämme korotusta järjestöavustuksiin
18.01.2017Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi
05.01.2017Uutta työtä sakkojen sijaan
01.05.2016Vappupuhe 2016
20.04.2015Lämmin kiitos äänestäjille

Siirry arkistoon »