Uutta työtä sakkojen sijaan

05.01.2017

UUTTA TYÖTÄ SAKKOJEN SIJAAN

Pitkäaikaistyöttömien määrä on huolestuttavalla tasolla ja kunnan rahoitusvastuu työttömyysmenoista on viime vuosina kasvanut. Pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa paitsi inhimillisiä kärsimyksiä niin myös merkittäviä kustannuksia kunnalle ns. “Kela- sakkoina” työmarkkinatukimenojen kasvaessa.

Nurmijärven kunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lisätä työllistämistoimia. Kun- nan edun mukaista on ottaa yritykset, järjestöt ja yksityiset työnantajat mukaan poh- timaan keinoja työpaikkojen löytämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi.

Kuusamossa on saatu hyviä tuloksia kokeilulla, missä kunta maksaa päätöksensä mukaisesti avustusta työnantajille, jotka palkkaavat vähintään 300 päivää työmark- kinatukea työttömyyden perusteella saaneen henkilön työsuhteeseen. Avustuksiin käytetään ns. “Kela-sakkoja”, jolloin rahat ovat työllistämiskäytössä ja jäävät alueen talouteen sen sijaan, että ne maksettaisiin valtiolle.

Helsingissä on hyviä kokemuksia ns. Helsinki-lisän maksamisesta pitkäaikaistyöttö- mien työllistämiseksi. Helsingissä katsotaan, että yritysten ja järjestöjen kannusta minen työpaikkojen tarjoamiseen pitkäaikaistyöttömille on tärkeä osa kunnan työlli- syyden hoitoa.

Esitämme, että Nurmijärven kunta ryhtyy välittömästi toimiin pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tehostamiseksi. Esitämme myös, että kunta selvittää mahdollisuuden käyttää työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen Nurmijärvellä Kuusamon mallin mukaisesti.

Nurmijärvellä 21.12.2016

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lisätietoja: Harri Lepolahti (sd) ja Hannu Toikkanen (vas)

27.02.2019Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset
31.01.2019Aloite suosituksesta lasten kotiintuloajaksi
12.12.2018Aloite ylivelkaantumisongelmien ehkäisemiseksi
29.08.2018Aloite maksuttomista opiskeluvälineistä
09.04.2018Nurmijärvellä varaa lisätä hyvinvointia
11.02.2017Esitämme korotusta järjestöavustuksiin
18.01.2017Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi
05.01.2017Uutta työtä sakkojen sijaan
01.05.2016Vappupuhe 2016
20.04.2015Lämmin kiitos äänestäjille

Siirry arkistoon »