Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi

18.01.2017

Aloite lasten käyttämien liikuntapaikkojen maksutomuudesta

Vuonna 2016 julkaistun "Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa" -tutkimuksen mukaan vain viidesosa lapsista ja nuorista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Vähäinen liikkuminen aiheuttaa vakavan uhan kansanterveydelle ja kansantaloudelle. Liikkumattomuuden aiheuttama hintalappu valtiolle ja kunnille on jo nyt noin 3-4 miljardin euron luokkaa vuosittain.

Liikunnan kalleus ja saavutettavuus on tutkimuksen mukaan koettu merkittäviksi liikkumista rajoittaviksi tekijöiksi. Kunnat voivat vaikuttaa liikuntapaikkojen hinnoittelulla ratkaisevasti lasten ja nuorten mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa.

Lapsilla ja nuorilla pitäisi olla mahdollisuus maksuttomaan liikkumiseen. Etelä-Suomen liikuntaneuvoston tuoreen kannanoton mukaan ohjatuilta lasten ja nuorten liikuntaryhmiltä tulisi periä kunnan omistamien liikuntapaikkojen käytöstä mahdollisimman alhainen käyttömaksu.

Satsaus liikuntaan ja muihin sairauksia ennalta ehkäisevään toimintaan aiheuttaa tulevaisuudessa satsausta isomman säästön. Investointi liikuntaan säästää tulevaisuuden terveydenhoitokustannuksia.

Esitämme, että Nurmijärven kunta tarkistaa kunnan omistamien liikuntapaikkojen maksuja alle 18-vuotiaiden osalta ja tavoitteeksi otetaan, että kunnan omistamat liikuntapaikat ovat tulevaisuudessa maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Nurmijärvellä   25.1.2017

Harri Lepolahti            Kimmo Kakko

kunnanvaltuutettu            kunnanvaltuutettu

27.02.2019Aloite tuesta työttömille täyttää aktiivimallin vaatimukset
31.01.2019Aloite suosituksesta lasten kotiintuloajaksi
12.12.2018Aloite ylivelkaantumisongelmien ehkäisemiseksi
29.08.2018Aloite maksuttomista opiskeluvälineistä
09.04.2018Nurmijärvellä varaa lisätä hyvinvointia
11.02.2017Esitämme korotusta järjestöavustuksiin
18.01.2017Lasten liikuntapaikat maksuttomiksi
05.01.2017Uutta työtä sakkojen sijaan
01.05.2016Vappupuhe 2016
20.04.2015Lämmin kiitos äänestäjille

Siirry arkistoon »